Can KIRAÇ

YENİ YILDA YAŞAM İLKELERİNİZİ YENİLEYİNİZ!

Yeni bir yılın başında, davranışlarınızı ve alışkanlıklarınızı irdelemeye, gerekiyorsa yenilemeye özen göstereceğinizi umuyorum. Bunun için de, size, bazı temel konularda, yaşanarak kazanılmış deneyimlerin örneklerini anımsatmak istiyorum. İstiyorum, çünkü, bu sözler, beyinlerimizdeki karanlık köşeleri aydınlatacak birer ışık kümesidir ve bu ışık kümelerine, zaman zaman, yaşam yolumuzu aydınlatamaları için gereksinim duyacağız. Bu inançla, 2003 yılı boyunca size mutluluk ve sevgi dolu günler diliyorum.

* Sevilmek istiyorsanız önce sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevilmek ve sevmek en üstün duygulardır.

* Hatasız kul olmaz, kendi kusurlarınızı kabul ettiğiniz gibi, karşınızdakilerin kusurlarını da hoş görmelisiniz!

* Başkalarının haklarına tecavüz etmemek adil olmakla mümkündür. Sadece dindar olmak yetmez, adil olmak da gereklidir.

* Adaletsizlik insanları kötülüğe yöneltir. Kararlarınızda adil olmaya özen gösteriniz.

* Akıllı insanların söyledikleriyle yaptıkları birbirine uymalıdır. Aklını kullanmasını bilenlerden korkmayınız. Akıl yaşta değil baştadır.

* İnsanın sermayesi parası değil bilgisidir. Hayatınız boyunca öğrenmeye çalışınız.

* Gençlere sevgi gösteriniz, çünkü geleceğinizi onlara emanet edeceksiniz.

* Küçük insanlarla büyük işler yapılmaz. Tembel insanlar yalnız hayalleriyle yetinirler. İlkeli insanlara değer veriniz.

* Çalışan insanların günleri kısa geçer ama ömürleri uzar. Siz de çalışma temponuzu yükseltiniz.

* İşin küçüğü veya büyüğü yoktur. Kaderden şikayet edeceğinize daha çok çalışınız.

* Çalışmak güzeldir, ancak çalışacağım diye yaşamayı da unutmayınız.

* Başkalarına hükmetmeye yönelenler, önce kendilerine hükmetmeyi öğrenmelidirler. Sabırlı ve sebatlı olunuz.

* Sorunları çözmek için en etkili yol başkalarının fikrini almaktır. Kendi görüşlerinizi danıştığınız kişinin görüşleriyle birleştirerek doğru yolu bulunuz.

* Erdemli insan görevini bilen ve yapan insandır. Siz de erdemli olmaya özen gösteriniz.

* Çocuklarınıza paradan çok ahlâk veriniz. Ahlâklı insan hilekâr olamaz.

* Gençlik hayatın baharıdır. Ancak, "Adam" olmaları için insanları gençlik yıllarında eğitmek gerekir. Eğitimi destekleyiniz.

* Kendinize hedef seçiniz. Hedefsiz hayat kadere teslim olmaktır..

* Yaptığınız işi sevmesini öğreniniz. İşini sevmek mutluluğun mayasıdır ve insanı mutlu kılan kendi kararlılığıdır.

* Sahip olduğunuz güzelliklerin kıymetini biliniz. Unutmayınız, ruh güzelliği fizik güzellikten üstündür.

* Ulusları yüceltenler politikacılar değil öğretmenlerdir. Öğretmenleri daima yüceltiniz.

* Bir ülkenin büyüklüğü ve gücü, toprak ve nüfus büyüklüğü ile değil, o ülkede yaşayan insanların kültür düzeyi ile orantılıdır. Çocuklarınızın kültürlü olmalarını sağlayınız.

* Söz ok gibidir, ağızdan çıktıktan sonra geri dönmez. Sözlerinizle insanların onurunu kırmayınız.

* Özgürlüğün gerçek anlamı sorumluluktur. Davranışlarınızı sorumluluk duygularınızla sınırlayınız.

* Toplumsal zafer cehaleti yenmekle kazanılır. Etrafınızdaki cahil insanları uyarmaya devam ediniz.

* Zamanı öldürdüğünüze sevinmeyiniz. Zamanı boşuna harcamak en pahalı harcamadır. Zamanınızı her alanda değerlendirmeye çalışınız.

* Mutluluğu başkalarıyla paylaşmak istiyorsanız hoşgörülü olunuz ve hayata olan bağlılığınızı kesmeyiniz.

Şimdi, gelelim kıssadan hisse çıkarmaya:

Yukarıda özetlediğim görüşler, aydınlığa ve çağdaşlığa yönelmiş insanların çevrelerine yaymak istedikleri fikirlerinden süzülmüş sözlerdir.

Engin bir hayat deneyimi kazanmış insanlara sahip olan ulusumuzun, bugün, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda içinde bulunduğumuz bunalımlı durumdan kurtuluşunu, ilkeli davranışlara yönelmekle aşacağına inanmalıyız. Umarım ki, siz de böyle düşünüyor, bu görüşleri kendi hayatınıza rehber yapmayı benimsiyorsunuzdur.

Bu ülkede yaşayıp bu ülkenin çaresizlik içinde yaşamaya devam edeceğini söyleyenlerle mücadele etmeliyiz. Bu görüşle, sizin de; "İnsan isterse cenneti cehenneme, cehennemi de cennete çevirebilir." inancıma katılmanızı bekliyorum.

Yeni yıl boyunca, umut ve sevgi dolu günler yaşayınız.

Tasarım ve Uygulama entegresoft