Yaşanmış Olaylar

Vehbi Koç Kronolojisi

Aramızdan ayrılışının birinci yıldönümünde, Vehbi Koç'u anarken, O'nun, olağanüstü kişiliğini daha iyi anlamaya başladığımızı hissediyorum.

Vehbi Koç'un, seksen yıllık çalışma hayatı boyunca, seçtiği hedeflere ulaşmak için gösterdiği gayrete, çalışkanlığa ve engelleri aşmak için verdiği mücadeleye hayranlık duymamak mümkün değildir .

Aşağıdaki kronolijik dizi, Vehbi Koç'un yaşamında neleri gerçekleştirdiğini özetleyen ilginç hayat hikayesinin satır başlarıdır:

- 1916 Koçzade Vehbi Ankara'daki Taş İdadisi'ni terk ediyor. Bakkal çıraklığı ve "esnaflık" dönemi başlıyor.

- 1916/1923 Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhudiyeti'nin kuruluş yılları Vehbi Koç'un hayat felsefesine ilk harcı koyuyor: " Bu vatan için çalışmak kutsaldır" ve "Damlaya damlaya göl olur!"

- 31 Mayıs 1926 "Koçzade Ahmet Vehbi" firması Ankara Ticaret Odasına kaydediliyor. Esnaflıktan "tüccarlığa" geçiş gerçekleşiyor.

- 1927/1937 Karaoğlan-Havuzlu Kahve Çarşılarından Ulus Meydanı'nda Ulus Han'a geçiş gerçekleşiyor.Vehbi Koç Ankara'nın saygın kişileri arasına katılıyor.

- 1937 Vehbi Koç kendini İstanbul'da sınamaya karar veriyor. Fermeneciler'de Vehbi Koç ve Ortakları Kollektif şirketi faaliyete geçi-yor.

- 1938 "Kurumlaşma" dönemi başlıyor: Koç Ticaret Anonim şirketi kuruluyor.

- 1939/1945 İkinci Dünya savaşı sıkıntıları yaşanıyor. Vehbi Koç, parlak günlerin geleceğine inanarak kadrolaşmaya başlıyor.

- 1945 "Yeni Dünya"ya yöneliş. Vehbi Koç, Türkiye'nin geleceğinin Batı Dünyası olacağına inanıyor. Amerika'da Ram Commertial Corp. kuruluyor.

- 1946 Vehbi Koç ilk Amerika seyahatına çıkıyor. Ufku yeni hedeflere yöneliyor. "Sanayileşme", "Kurumlaşma" ve işadamının "Sosyal Sorumluluğu" konuları Vehbi Koç'un yeni hedefleri oluyor.

- 1946/1948 Vehbi Koç, CHP Kırklar Meclisi üyeliği ile kendine yeni bir hizmet alanı açmaya çalışıyor.

- 14 Mayıs 1950 Demokrat Parti iktidar oluyor.Vehbi Koç "Partizan Hükümet"le mücadele etme deneyimini kazanıyor.

- 1951 Ankara Maltepe'de Vehbi Koç Öğrenci Yurdu açılıyor. "Cami " yerine "Öğrenci Yurd"u yaptırma ilkesi öne çıkıyor .

- 1960 Vehbi Koç CHP'den istifa ediyor. "Politikacılıkla hizmet etme" hevesi sona eriyor. Ve 27 Mayıs 1960 İhtilali oluyor. Vehbi Koç "Devletim varsa ben de varım" ilkesini açıklıyor.

-12 Aralık 1963 Koç Holding' kuruluyor. Özel sektörün kurumlaşma -sı yolunda ilk büyük bir adım atılmış oluyor.

- 1967 Türk Eğitim Vakfı, 1968 Vehbi Koç Vakfı kuruluyor. Vehbi Koç, Türk İşadamının "sosyal sorumluluğa" göstermesi gerekli olan harekete öncülük yapıyor.

- 1971 TÜSİAD kuruluyor. Vehbi Koç, Özel sektörü, "Baskı Gurubu " olmaya yöneltiyor.

- 30 Mart 1983 Vehbi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı oğlu Rahmi Koç'a devrediyor. Koç Topluluğunda "gençleşme" hareketi başlıyor.

- 1952/1985 33 yıllık bir süre içinde şirketleşme ve sanayileşme hamleleri hızlanıyor. 100 şirketlik "Koç Topluluğu" gerçekleşiyor.

- 11 şubat 1987 Vehbi Koç "Yılın Dünya İşadamı Ödülü'nün alıyor.

- 1988 Vehbi Koç Lisesi açılıyor.

- 4 Ekim 1993 Koç Üniversitesi açılıyor ve ilk dersi Vehbi Koç veriyor: "Atatürk'ü unutmayın" öğüdünü tekrarlıyor.

- 1994 Vehbi Koç'un beynine giden iki ana damarı yenileniyor. "Birleşmiş Milletle Dünya Nüfus Ödülü" alınıyor. Ankara Keçiören'de "Vehbi Koç ve Ankara Araştırma Merkezi" kuruluyor.

- Vehbi Koç, ölüm günü olan 25 şubat 1996 saat 18'ze kadar işlerini izlemeye devam ediyor. Ve,Vehbi Koç'un seksen yıllık çalışma hayatı noktalanıyor

Çalışmayı kendisi için bir yaşam biçimi yapan Vehbi Koç'un çarpıcı bir özelliği de hayatını çerçeveleyen sadelik olmuştur. Vehbi Koç'un şu sözleri unutulmamalıdır :

"...En lüks hayatı yaşayabilir, en lüks yerlerda oturur, en lüks arabalara binebilirdim...Bunların hiçbirisini yapmadım. Çocuklarıma ve iş arkadaşlarıma kötü örnek olmak istemedim. Davranışlarımdan dolayı pişmanlık hissine hiç kapılmadım. Hayata bir daha gelsem yaptıklarımı aynen tekrarlar ve devam ettirirdim."

Vehbi Koç, birçok yönüyle, alışılmışın dışına taşan bir patrondu. Beklenilenden daha fazla nazikti. İş arkadaşlarını mahçup edecek, onları başkalarının yanında zor duruma düşürecek beyanlardan kaçınırdı. İnsanları bakışıyla ödüllendirir, gülüşüyle cezalandırırdı! Karar verdiği konularda bile, kendi görüşünü, patron edasıyla açıklamazdı. Her ortamda ve her zaman hayatı kendi kurallarına göre yaşama kararlılığına rağmen "Babacan Patron" görüntüsünü bozmamaya dikkat ederdi...Vehbi Koç'tan sonra, toplulukta yönetim kademelerinde çalışmaya devam edecek olanlar, O'nun bu "Babacan Patron" havasını özleyeceklerdir.

Hayatı boyunca, Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefine yönelmiş olan Vehbi Koç'u, ölümünün birinci yıldönümünde, engin hayranlık duygularımızla ve özlemle anıyoruz. Vehbi Koç'umuzla öğünüyoruz.

7 Mart 1997

Tasarım ve Uygulama entegresoft