Can Kıraç

ŞEFFAF OLALIM!

Can Kıraç

Biliyoruz ki giderek küçülen bir dünyada yaşıyor, sınırların kalkacağı bir çağın içine girmiş bulunuyoruz. İletişim alanında sağlanan gelişmeler; uluslar, toplumlar, kurumlar ve bireyler arasındaki ilişkileri büyük bir hızla birbirine yaklaştırmaktadır.

Kapalı devre ekonomi ve yerel demokrasi modelleri bütünüyle tasviye edilmektedir. Biz, bugün, ekonomide ve demokraside ulusal boyutta kalmanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Bu ortamda ve yeni bir yüzyılın başında; programlı bir düzenle, dışa açılarak, gelişmiş olan ekonomilerle ve demokrasiyi özümsemiş ülkelerle ilişki kurarak kendimizi yenileyebileceğimizi kabullenmeliyiz. Bunun içindir ki, siyaset hayatımızda olduğu gibi, ekonomik sistemde de yeniden yapılanmaya yönelmenin gereğine inanmalıyız.

Bu aşamada, öncelikle halka açık şirketlerde çoğunluk hissesine sahip hissedarlar, her kademede şeffaflaşmalıdırlar. Ticaret hayatının ve sınai faaliyetlerin yeniden düzenlenerek denetlenmesine ve Türk özel sektöründe kurumlaşma hedefinin gerçekleşmesine öncülük yapmalıdırlar.

Tasarım ve Uygulama entegresoft