Can KIRAÇ

KİM ÜSTÜNE ALINIRSA !

Bir ahmak akıllanmaz, fakat bazen akıllılar ahmaklaşabilir!
Akil Muhtar

Ahmakların en belâlısı irfan sahibi olandır.
La Rochefoucauld

Bilgili bir ahmak cahil bir ahmaktan daha çok ahmaktır!
Moliere

Akıl noksanlığı iki türlü olur: Biri delilikten, öbürü cahillikten!
Platon

Bir akıllının dostluğu tüm delilerin dostluğundan daha iyidir!
Demokritos

Akıllı olana katar katar yer, akılsız olan satar satar yer!
Atasözü

İnsanlar öylesine saf ve zayıftırlar ki aldatmak isteyen, dilediği kadar ahmağı kolayca bulur!
Machiavelli

Farkına varmadan başkalarını aldatmak ne kadar güçse, farkına varmadan kendini aldatmak o kodar kolaydır.
La Rochefoucold

Her aptal kendini beğenen bir aptal bulur!
Boileau

Aptallık yüzünden namuslu olan pek çok insan vardır!
Dostoyevski

Eski arkadaşını unutan mevki sahipleri, düştükleri zaman yeni arkadaşları tarafından unutulurlar!
Rıfat Evrimer

Az yalan söylenmez; yalan söyleyen her yalanı söyler!
Victor Hugo

Söylediğin yalanı kaydet ki unutmayasın!
Mektupçu Agah

Tasarım ve Uygulama entegresoft