Can KIRAÇ

BİLGE ÖNDERLER NEREDESİNİZ?

Türk kamuoyu şikâyet ettiğimiz bütün konuların kaynağının ve sorunlarımızın gerçek sebeblerinin partizanlık, siyasal populizm ve soygun düzeni olduğuna inanmaktadır. Artık, siyasal hayatımızı yeniden düzenlemeyi öngördüğümüze göre, bu iddiaları, son elli yılda kazanılmış olan politik deneyimlerimizin süzgecinden geçirmek, topluma, politikacıya ve siyasal partilere yeniden güvenme inancını kazandırmak zorundayız. Böyle bir ortamda, akla gelen çarelerden biri de Türk aydınlarını yol gösterici olmaya davet etmektir.

İşte, bunun içindir ki, son dönemde, ülkemizde yaşadığımız siyasal ve toplumsal olayları yorumlayıp anlamaya çalıştıkça bilgekişi'lere olan gereksinmemiz öne çıkmaktadır. Etrafımıza baktığımızda, Cumhuriyetimizin bir asra yaklaşan hayatı içinde, artık, her alanda, bilgekişi'lere sahip olduğumuzu görüyoruz. Kendi alanlarında dene-yimleri bulunan, başarıyı yakalamış, dünyadaki gelişmeleri izlemeye devam eden, memleket meseleleri ile ilgisini sürdüren, kişisel ihtiraslarını bastırmayı başarmış kişileri, ben, bilgekişi gurubuna sokuyorum! Ve, ülke olarak, binbir emekle yetişmiş olan bu insanlarımızdan, onlara en çok ihtiyaç duyulan bir ortamda, niçin yararlanamadığımıza hayret ediyorum!

Tasarım ve Uygulama entegresoft