Can Kıraç

ATATÜRK ÖZLEMİ İÇİNDEYİZ!

Atatürk'ün, umut dolu sözleri ve inanç yüklü icraatı incelendiğinde, bunların, değeri eskimeyen, sosyal, siyasal ve ekonomik hedeflere yöneldiği görülmektedir. Bunun içindir ki, O'nu, hâlâ, büyük bir coşku ile seviyor ve özlüyoruz. 10 Kasım 2005 günü, Cumhuriyeti ve O?nun eserlerini inkâr etme nankörlüğü içinde bulunanlar karşısında, Atatürk'ün şu seslenişini sizinle paylaşmak istiyorum: "Bir insan hayatında büyük bir başarı kazanabilir. Fakat yalnız onunla öğünmek ve yetinmek isterse o başarı unutulmaya mahkûmdur. Onun için çalışmak ve daima başarıyı aramak herkes için esas olmalıdır...Ey yükselen yeni kuşaklar ! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve sürdürecek olan sizsiniz."

Tasarım ve Uygulama entegresoft