Can KIRAÇ

ATATÜRK DİYOR Kİ!

* Ben düşündüklerimi sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Lüzumlu olmayan bir sözü kalbinde taşımak gücü olmayan bir adamım. Çünkü ben bir halk adamıyım. Yanlışım varsa halk beni tekzip eder.

* Yeryüzünde gördüğümüz herşey kadının eseridir. Bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki, başında bir bez veya peştamal, yüzünü gözünü gizler, yanından geçen erkeklere arkasını çevirir veya yere oturarak yumulur. Bu davranışın anlamı nedir? Medeni bir millet anası, bir millet kızı için bu garip şekiller, bu vahşi durum nedir? Yurttaşlarım:
* Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan, Türkiye Cumhuriyeti’dir.

* Yurdumuzu dünyanın en mamur ve medeni memleketleri düzeyine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah araçlarına ve kaynaklarına kavuşturacağız. Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız.

* Türk milletinin, yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müsbet ilimdir.

* Yüksek bir insan toplumu olan Türk milletinin tarihi bir niteliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Büyük millet olduğumuzu bütün medeni alem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

* Güneşin doğuşunu nasıl görüyorsam, mazlum milletlerin harekete geçerek bağımsızlığa kavuşacaklarını da açıkça görüyorum.
* Barış, uluslararası refaha ve mutluğa eriştiren en iyi yoldur.

* Sürekli barış isteniyorsa kitlelerin durumunu iyileştirecek uluslararası önlemler alınmalıdır. İnsanlığın tümünün refahı, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları, haset, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir.

* Ulusun yaşamı, tehlikeyle karşılaşmadıkca savaş bir cinayettir. Türkler, bütün medeni milletlerin dostlarıdır. İlkeler çeşitlidir. Ama uygarlık birdir. Bir ulusun ilerlemesi için bu biricik uygarlığa katılması gereklidir.

* Savaşın ne korkunç bir felaket olduğunu bilmeyen bazı liderler, saldırgan amaçlar gütmektedir. Milliyetçiliğin gerek anlamını bozarak kendi uluslarını aldatıp yalnış yola sürüklüyorlar. Savaş patlak verse, uluslar bunu önlemek için kaynaklarını ve askeri güçlerini birleştiriler. Bunun en hızlı ve etkili yolu, saldırganlığın yarar sağlamayacağını saldırgana gösterecek olan bir uluslararası kuruluş yaratmaktır.

* Yeni Türk toplumu, yeni alfabesiyle, ulusal tarihiyle, özleştirilen diliyle, sanatları ve müziğiyle, teknolojik kuruluşlarıyla, tüm haklarda eşit kadın ve erkekleriyle, son birkaç yılın eseridir.

* Hükümetin iki hedefi vardır: biri milletin korunması, ikincisi milletin refahını sağlamak. Bu iki amacı gerçekleştiren hükümet iyidir, gerçekleştiremeyen kötüdür.

* Uluslar ailesinde, Türkiye Cumhuriyeti yararlı, çalışkan, barışsever bir üye olarak hizmet etmek ister. Biz, tek bir ekonomik düşünce sistemine bağlı değiliz. Ne liberal, ne sosyalist, ne komünist, ne devletçi, ne himayeci. Yeni Türkiye, bir karma iktisadi düzen yürütmelidir.

* Sanılmasın ki yabancı sermayeye karşıyız. Yasalarımıza saygılı olmak şartıyla, yabancı sermayeye gerekli teminatı vermeye hazırız. Yeter ki bu bizim elimizdeki servete eklensin, bizim için ve onlar için yararlı sonuçlar versin.

* Demokrasi, bireylerin serbestçe gelişmesine imkan verir, iktisadi özgürlüğü ve özel teşebbüsü engelleyen devlet işlemlerinden kaçınır.

* İstesem askeri dikta kurarak ülkeyi öyle yönetebilirdim. Ama, tek düşüncem, ulusum için bir çağdaş devlet yaratmaya gayret etmekti.

* Türk milletinin olağanüstü başarıları, bu arada son yıllardaki siyasal ve sosyal reformları, ulusun kendi eseridir. Millette bu yetenek olmasaydı hiçbir güç onu bu yönde harekete geçiremezdi. İlham ve kuvvet kaynağı, doğrudan doğruya Türk ulusunun bilinci ve vicdanıdır.

* Sorun, ölmek değildir. İdeallerimizi biz ölmeden önce gerçekleştirmektir.

Tasarım ve Uygulama entegresoft