Can Kıraç

Alaeddin Asna Selam

Can Kıraç

ASNA "USTA"YI SELAMLIYORUM !

Alaeddin Asna ile beraber çalışmaya başladığım 1969 yılında "Halkla İlişkiler" konusunu herkesten daha iyi bildiğini sanan "bilgiç" bir holding yöneticisiydim! Asna, beraberliğimizin devam ettiği süre içinde, halkla ilişkiler mesleğinin temel unsuru olan "İnsanlarla ilişki kurma"daki hünerli davranışlarıyla ve sabırla, "bilgiç patron"u beni, iletişim dünyasını anlamaya ve bu âlemin değişik boyutlarını algılamaya yönlendirdi. Böyle bir deneyimi yaşadıktan sonra ve artık iş dünyasının dışında, hayatın yeni bir sahilinde, dünyada olup bitenleri izlerken, Alaeddin Asna'nın, "Halkla İlişkiler" konusunda hayallerini, safha safha gerçekleştirdiğini görüyorum.

Genelde, "Halkla İlişki"lerin önemi kabul edilmiş olmasına rağmen, bu ilişkilerin gereksizliğine inananlar bugün de aramızda yaşamaktadır. Şirketinde, "Halkla İlişkiler" bölümü kurmuş olan ünlü bir girişimcinin; "Halkla ilişkiler bütçesinin yarısının boşa gittiğini bili-yorum. Ama, bunun hangi yarısı olduğunu henüz anlayamadım!" demesi unutulmayan hikâyeler arasındadır.

Balık yerken boğazına irice bir kılçık kaçan Ali Bey telaş içinde hastaneye gider ve doktordan kendisini kurtarmasını ister. Gereken müdaheleden sonra huzura kavuşan Ali Bey, doktora borcunu sorar ve şu cevabı alır: "Kılçık boğazınızdayken bana ödemeyi düşündüğünüz ücretin üçte birine teşekkür ederim efendim!" Kurumlarda, balık yenirken boğaza kılçık kaçmasını önlemek için canla başla çalışan "Halkla İlişkiler Uzmanları"na, buradan başarı dileklerimi sunuyorum.

İletişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişmelerin "Halkla İlişkiler" mesleğine bugüne kadar kazandırdığı ve gelecekte kazandıracağı gücü düşünürken bile heyecanlanmamak mümkün değil. Bir anlamda ferdin serbestçe bilgilenmesi için ortaya çıkmış olan "Halkla İlişkiler" mesleğinin, bugün ülkemizde, ulusal, uluslararası ve evrensel düzeyde değer kazanmış olmasında Alaeddin Asna'nın büyük payı vardır. Bu duygularla, "İletişim" mesleğinde "Usta"lık mertebesine ulaşmış olan Asna'yı kutluyorum. Ve onun bu yeni kitabını büyük bir dikkatle okumanızı diliyorum.

Can Kıraç
1 Mayıs 1997
Küçük Çamlıca

Tasarım ve Uygulama entegresoft