Can Kıraç

AKIL CUMHURİYETİ!

Mümtaz Soysal yazıyor:
… Kemalist Cumhuriyet her şeyden once aklın üdünüdür. Daha doğrusu, bağımsızlık inancını bir büyük zafere ve çok boyutlu bir devrime ulaştıran çok sağlam bir akılcılığın. Gerçekten, İstiklal Harbi, fikren hazırlanışındaki duygu ve inançları akıllıca kullanılışıyla, sabır ve özveri sayesinde yeniden yaratılmış ordusuyla, cetin mücadelenin bir Meclis’çe yönetilmesiyle, cumhuriyetçi rejime geçişin yumuşaklığıyla ve zafer sonrasında askeri gücün temkinli kullanışıyla baştan aşağı tam bir akılcılık anıtıdır. Sonrasındaki devrimler ise, hilafetin ilgası ve Tevhid-i Tedrisat reformuyla, Medeni Kanunu’yla, Latin alfabesiyle, başlangıçtaki özel girişimcilik seferberliği ve sonrasındaki devletçi politikalarıyla, gerçekleştirilmek istenen uygarlık tasarımına uygun olarak akıllıca sıralanmış bir atılımlar dizisidir.

Hepsi bir araya getirildiğinde ortaya çıkan tablo, düşüncenin bağımsızlaştırılması ve aklın özgürleştirilmesi demektir….

29 Ekim 2008

Tasarım ve Uygulama entegresoft