Can Kıraç

Afife Jale Ödül Töreni

Can Kıraç

TÜRK TİYATROSU ve BEKLENEN İLGİ !

-Kıymetli dost Haldun Dormen'i anarak-

Televizyonun tiyatromuza ve sinemamıza verdiği zarar yavaş yavaş azalmaya başladı. Son iki yıldır, gerek genç kuşağın gerekse tiyatro kültürünü paylaşan çağdaş insanların tiyatroya duydukları ilginin yeniden canlandığını görüyoruz. Tiyatronun bir uygarlık potası olduğuna inananlar, artık, salonları doldurmaya başladılar.

Anlatım gücünü yazılı bir metinden sahneye taşıyan ti-yatro oyuncularının, kendi yetenekleri ile yarattıkları kişileri, canlı bir ortamda izlemek, tiyatro seyircisini derinden etkisi altına almakta ve oyuncu ile seyirci arasında doğrudan bir ilişki kurulmasını sağlamaktadır. Bu yüzden, sinema ve televizyonda rastlanmayan başarıyı alkışlamak arzusu ve heyecanı, sahne san'atına, bu san'atı icra edenlere ve seyirciye büyük bir ayrıcalık kazandırmaktadır. Bunun içindir ki, sahne san'atı, bir anda Sanatsal bir Ayine dönüşmektedir! Nitekim, 4 Mayıs 1998 Pazartesi akşamı Lütfü Kırdar Kültür Merkezinde sergilenen Afife Tiyatro Ödülleri Töreni'ne katılanlar, temaşa sanatının hemen bütün nüanslarını izleme fırsatını bulmuş oldular. Gönüllerinin heyecan titreşimleriyle dolduğunu, gözlerinin iftihar ve onur pırıltılarıyla parıldadığını hissettiler. Sanatkârları ayakta alkışlayarak onlara duydukları hayranlığın coşkusunu yaşadılar. Türk tiyatrosunun Öncü Usta'ları arasına katılmış olan Haldun Dormen'in organizasyonu ve Halk Sigorta adına Çağdaş Yönetici Erhan Dumanlı'nın desteği ile başlamış bulunan bu sanatsal olayın tiyatroya duyulan ilgiyi ve sevgiyi yaygınlaştıracağına inanıyorum.

Bu vesileyle, Büyük Atatürk'ün unutulmayan şu özdeyişini sizinle paylaşıyorum: "Efendiler! Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta reisicumhur olabilirsiniz. Fakat san'atkâr olamazsınız! Hayatlarını büyük bir san'ata vakfeden bu çocukları sevelim"

8 Mayıs 1998

Tasarım ve Uygulama entegresoft