Yaşanmış Olaylar

11 EYLÜL VE TERÖR!

11 Eylül tarihli olağanüstü terör olayından sonra ortaya atılan görüşler ve yorumlar, asırlar boyu kafalar içine işlenmiş niyetleri ortaya çıkarması bakımından çok uyarıcı olmaktadır. Önümüze konan tabloyu ben şöyle anlıyor ve yorumluyorum: İnsanlığı tehdit eden terör olayları "medeniyetler ve kültürler" arası bir çatışmadır. İnsanların beyinlerine yerleşen "aşağılık kompleksi" nin bir ürünü olan "terör" olgusu, "terör liderleri" tarafından; millî, dinsel, etnik, sosyal ve siyasal bilinçlenmeler ve ekonomik farklılaşmalarla beslenmektedir. İnsanların hem cinslerini kıskanma ve öldürerek intikam alma duyguları yok edilemiyeceği için, medeniyetler ve kültürler arasında evrensel bir barış gerçekleşmiyecektir. İnsan oğlunun bu uzlaşmaz tutumu yüzünden, varlığımızın sebebi olan dünya, bir gün, ayaklarımızın altında paramparça olacak, insanlar ve insanlık, bütünüyle evrende kaybolup gidecektir.

Tasarım ve Uygulama entegresoft