YAŞANMIŞ OLAYLAR

DÜNYADAN BİR VEHBİ KOÇ GEÇTİ !

Aramızdan ayrılışının beşinci yıldönümünde, Vehbi Koç'u anarken, O'nun ve olağanüstü kişiliğinin, iş dünyamızca daha iyi anlaşıldığını sanıyorum. Özellikle "köşe dönme" tutkusunun yaygınlaştığı bir dönemde, genç girişimcilere Vehbi Koç'un; "dürüstlük", "çalışkanlık" ve "vatan sevgisi" ilkelerinin rehber olmasını diliyorum.Vehbi Koç'un, seksen yıllık çalışma hayatı boyunca, seçtiği hedeflere ulaşmak için gösterdiği gayrete, takipçiliğe ve engelleri aşmak için verdiği mücadeleye hayranlık duymamak mümkün değildir .Aşağıdaki kronolijik dizi, Vehbi Koç'un yaşamında neleri gerçekleştirdiğini özetleyen ilginç hayat hikayesinin satırbaşlarıdır:- 1916 Koçzade Vehbi, 15 yaşında, Ankara'daki Taş İdadisiÕni terk ediyor. Bakkal çıraklığı ve "esnaflık"dönemi başlıyor.


- 1916/1923 Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhudiyeti'nin kuruluş yılları Vehbi Koç'un iş hayatına ve dünya görüşüne ilk harcı koyuyor: "Vatan için çalışmak kutsaldır" ve "Damlaya damlaya göl olur!"


- 31 Mayıs 1926 "Koçzade Ahmet Vehbi" firması Ankara Ticaret Odasına kaydediliyor. 25 yaşında esnaflıktan "tüccarlığa" geçiş dönemi başlıyor.


- 1927/1937 Karaoğlan-Havuzlu Kahve Çarşılarından Ulus Meydanı'ndan Ulus Han'a geçiş gerçekleşiyor. Vehbi Koç AnkaraÕnın saygın kişileri arasına katılıyor.


- 1937 yılında Vehbi Koç kendini İstanbul'da sınamaya karar veriyor. Fermeneciler'de Vehbi Koç ve Ortakları Kollektif şirketi faaliyete geçiyor. Vehbi Koç 36 yaşındadır.


- 1938 "Kurumlaşma" dönemi başlıyor: Ankara'da Koç Ticaret Anonim Şirketi kuruluyor.


- 1939/1945 İkinci Dünya savaşı sıkıntıları yaşanıyor. Vehbi Koç, ülkeye parlak günlerin geleceğine inanarak "kadrolaşmaya" başlıyor. Devlet kurumlarında ve piyasada yetişmiş vasıflı elemanlarla "ortak müdürlük" anlaşmaları yapıyor.


- 1945Õde "Yeni Dünya"ya yöneliyor. Vehbi Koç, Türkiye'nin geleceğinin Batı Dünyası olacağını seziyor, AmerikaÕda "Ram Commertial Corporation"u kurduruyor.
- 1946 yılında Vehbi Koç ilk Amerika seyahatına çıkıyor. "Sanayileşme", "Kurumlaşma" ve işadamının "Sosyal Sorumluluğu" konuları Koç'un yeni hedefleri oluyor. Vehbi Koç 45 yaşındadır.


- 1946/1948 yılları arasında Vehbi Koç, CHP Kırklar Meclisi üyeliği ile kendine yeni bir hizmet alanı açmaya çalışıyor. Etkili olamayacağını anlayarak siyaset sahnesini terkediyor.


- 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti iktidar oluyor. Vehbi Koç "Partizan Hükümet"le mücadele etme deneyimi kazanıyor.


- 1951'de Ankara MaltepeÕde Vehbi Koç Öğrenci Yurdu açılıyor. "Cami" yerine "Öğrenci Yurd"u yaptırma ilkesi öne çıkıyor .


- 1960'da Demokrat Parti baskısıyla Vehbi Koç CHP'den istifa ettiriliyor. 27 Mayıs 1960 İhtilâli olu-yor. Vehbi Koç "Devletim varsa ben de varım" ilkesini açıklıyor.


-12 Aralık 1963'te Koç HoldingÕ kuruluyor. Özel sektörün kurumlaşması yolunda ilk büyük bir adım atılmış oluyor. Vehbi Koç 62 yaşındadır


- 1967'de Türk Eğitim Vakfı, 1968Õde Vehbi Koç Vakfı kuruluyor. Vehbi Koç, Türk İşadamının "sosyal sorumluluğa" göstermesi gerekli olan harekete öncülük yapıyor.


- 1971'de TÜSİAD kuruluyor. Vehbi Koç, Türk Özel SektörüÕnü "Baskı Gurubu" olmaya yöneltiyor.


- 30 Mart 1983'te Vehbi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı oğlu Rahmi Koç'a devredi-yor. Koç Topluluğunda "gençleşme" hareketi başlıyor. Koç 82 yaşındadır.


- 1952/1985 boyunca, 33 yıllık bir süre içinde, Şirketleşme ve sanayileşme hamleleri hızlanıyor. 100 Şirketten oluşan "Koç Topluluğu" gerçekleşiyor.


- 11 Şubat 1987 Vehbi Koç "Yılın Dünya İşadamı Ödülü'nü alıyor.


- 1988'de Vehbi Koç Lisesi açılıyor. Eğitim alanında yeni bir aşama gerçekleşiyor.


- 4 Ekim 1993'te Koç Üniversitesi açılıyor ve ilk dersi Vehbi Koç veriyor: "Atatürk'ü ve O'nun ilkelerini unutmayın" öğüdünü tekrarlıyor.


- 1994 yılında Vehbi KoçÕa "Birleşmiş Milletle Dünya Nüfus Ödülü" veriliyor. Ankara Keçiören'de "Vehbi Koç ve Ankara Araştırma Merkezi" kuruluyor. Vehbi Koç 93 yaşındadır.


- Vehbi Koç, ölüm günü olan 25 Şubat 1996 saat 18'ze kadar işlerini izlemeye devam ediyor. 80 yıllık çalışma hayatı ve 95 yıllık ömrü AntalyaÕda noktalanıyor.Çalışmayı kendisi için bir yaşam biçimi yapan Vehbi Koç'un çarpıcı bir özelliği de hayatını çerçeveleyen sadelik olmuştur. Vehbi KoçÕun şu sözleri hatırlanmalıdır :


"...En lüks hayatı yaşayabilir, en lüks yerlerda oturur, en lüks arabalara binebilirdim. Bunların hiçbirisini yapmadım. Çocuklarıma ve iş arkadaşlarıma kötü örnek olmak istemedim. Davranışlarımdan dolayı pişmanlık hissine hiç kapılmadım. Hayata bir daha gelsem yaptıklarımı aynen tekrarlar ve devam ettirirdim."Vehbi Koç, birçok yönüyle, alışılmışın dışına taşan bir patrondu. Beklenilenden daha nazikti. İş arkadaşlarını mahçup edecek, onları başkalarının yanında zor duruma düşürecek sözlerden kaçınırdı. İnsanları bakışıyla ödüllendirir, gülüşüyle cezalandırırdı! Karar verdiği konularda bile, kendi görüşünü, patron edasıyla açıklamazdı. Her ortamda ve her zaman hayatı kendi kurallarına göre yaşama kararlılığına rağmen "Demokrat Patron" görüntüsünü bozmamaya dikkat ederdi.

Hayatı boyunca, Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefine yönelmiş olan Vehbi Koç'u, ölümünün beşinci yıldönümünde de, hayranlık duygularımızla anıyoruz. Vehbi Koç'umuzla öğünmeli-yiz.

E-Mail